- Polityka prywatności -

Standardowa Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.biberhaus.com (dalej: Strona), prowadzonej przez :
Biberhaus Jakub Palenik, 34-722 Podwilk 235, NIP – 7352727348, REGON – 381432684 (dalej: Administrator).

Administrator szanuje prawo do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo ich danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Administrator informuje, że Strona nie umożliwia logowania się na niej ani tworzenia kont użytkownika.
Administrator nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem Strony.

Administrator wykorzystuje jedynie pliki cookies, które służą do poprawy funkcjonalności i jakości Strony oraz do celów statystycznych i analitycznych.
Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkowników.

Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie Strony dostosowanej do jego indywidualnych preferencji.
Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

Administrator korzysta z następujących plików cookies:

– pliki cookies niezbędne do prawidłowego działania Strony, umożliwiające korzystanie z jej podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po Stronie i dostęp do jej bezpiecznych obszarów;
– pliki cookies służące do zapamiętywania wyborów dokonanych przez Użytkownika na Stronie, takich jak język, region, rozmiar czcionki itp.;
– pliki cookies służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze Strony przez Użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, czas spędzony na Stronie, źródła ruchu, najczęściej odwiedzane podstrony itp.

Administrator informuje, że Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili zablokować zapisywanie plików cookies lub usunąć już zapisane pliki cookies z urządzenia końcowego.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Administrator informuje, że ograniczenie lub wyłączenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony i utrudnić korzystanie z niej.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.
Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie.

Administrator zachęca Użytkowników do regularnego zapoznawania się z treścią polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: prosauny@gmail.com.

- Regulamin strony internetowej -

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://biberhaus.com , prowadzonej przez :

Biberhaus Jakub Palenik
34-722 Podwilk 235
NIP – 7352727348
REGON 381432684
Kontakt – +48 888 899 963 – prosauny@gmail.com

2. Strona internetowa służy do prezentacji produktów oferowanych przez Biberhaus oraz umożliwia kontakt z Biberhaus za pomocą formularza / poczty elektronicznej / telefonu.
3. Użytkownikiem strony internetowej jest każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony internetowej.
4. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Zakres i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Biberhaus świadczy na stronie internetowej następujące usługi drogą elektroniczną:
– udostępnianie informacji o produktach oferowanych przez Biberhaus
– umożliwianie kontaktu z Biberhaus za pomocą formularza / poczty elektronicznej / telefonu.
2. Usługi drogą elektroniczną są świadczone przez Biberhaus nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwych przerw technicznych lub awarii.
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i niniejszym regulaminem.
4. Użytkownik nie może podejmować działań mogących zakłócać lub utrudniać działanie strony internetowej lub naruszać prawa lub dobra Biberhaus lub innych użytkowników.

III. Ochrona danych osobowych

1. Biberhaus przetwarza dane osobowe użytkowników w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w innych celach określonych w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, umowa lub uzasadniony interes Biberhaus.
3. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną lub kontaktu z Biberhaus.

IV. Odpowiedzialność za treści

1. Biberhaus dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na stronie internetowej były aktualne, rzetelne i kompletne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność i przydatność.
2. Biberhaus nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników na stronie internetowej lub w korespondencji z Biberhaus, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdą i dobrymi obyczajami.
3. Biberhaus zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych przez użytkowników na stronie internetowej lub w korespondencji z Biberhaus, jeśli naruszają one niniejszy regulamin, prawo lub dobra osób trzecich.
4. Biberhaus nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej lub usług drogą elektroniczną, chyba że szkody te zostały spowodowane umyślnie przez Biberhaus.

V. Prawa autorskie i znaki towarowe

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, logo, znaki towarowe i inne elementy, są własnością Biberhaus lub innych podmiotów uprawnionych i podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych na stronie internetowej wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
3. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania, udostępniania, modyfikowania, przerabiania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Biberhaus lub innych podmiotów uprawnionych.

VI. Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony internetowej lub naszych usług, będą rozstrzygane polubownie przez strony.
2. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Biberhaus w Nowym Targu 34-400
3. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

VII. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

– Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem produktów mniejszych, które można zamówić i otrzymać na palecie (DPD). Wśród nich znajdziesz beczka kąpielowa 500L, prysznic, piece i wiele innych. Aby złożyć zamówienie palety, skontaktuj się z nami, aby ustalić warunki dostawy kurierem. Oferujemy dwie opcje płatności za wysyłkę: gotówką lub kartą przy odbiorze lub przelewem bankowym przed wysyłką. Jeśli wolisz, możesz również odebrać swoje zamówienie osobiście i zapłacić gotówką lub przelewem z góry. Jeśli zamawiasz saunę lub balię, możemy dostarczyć wszystko jedną dostawą po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów.

– Zakupy sauny ogrodowej lub balii przywozimy naszym prywatnym samochodem dostawczym, zapłatę końcową odbierzemy w gotówce dopiero gdy dostarczymy całe zamówienie w umówionym terminie. Jest to dla nas gwarancja, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych produktów.
Aby potwierdzić umówione zamówienie, abyśmy mogli rozpocząć proces produkcji, proszę przelać zadatek z opisem „ Zadatek ” w wysokości 2 000 zł ( lub 500 Euro w przypadku płatności w tej walucie) na niżej podany numer konta bankowego.
Zadatek ten będzie odliczony od kwoty końcowej.

BIBERHAUS JAKUB PALENIK
ul. Podwilk 235
34-722 Podwilk
NIP: 7352727348
Nr konta bankowego: 7710 2034 6600 0091 0201 5030 93

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi saunami, najlepiej skontaktować się z nami przez e-mail na adres prosauny@gmail.com. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę, uwzględniającą Twój wybrany model sauny oraz preferencje dotyczące kolorów, rodzaju drzwi, dodatków czy dodatkowo pieca.
Podamy Ci również dokładną końcową cenę sauny oraz koszty dostawy i sposoby rozładunku itp. Zapraszamy do współpracy z nami!

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 i obowiązuje do odwołania.

- Regulamin zwrotów i reklamacji -

Regulamin zwrotów i reklamacji do strony internetowej z produktami architektury ogrodowej www.biberhaus.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zwrotów i reklamacji produktów zakupionych na stronie internetowej www.biberhaus.com, należącej do firmy Biberhaus z siedzibą w :

Jakub Palenik
34-722 Podwilk
ul.Podwilk 235
NIP – 7352727348
REGON 381432684
Kontakt – +48 888 899 963 – prosauny@gmail.com

Reklamacja – Gwarancja

 

Klient ma prawo reklamować produkt zakupiony na stronie internetowej www.biberhaus.com, jeżeli jest on niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne lub prawne.

Reklamacja powinna być zgłoszona w wybrany sposób:
– Pisemnie na adres e-mail: prosauny@gmail.com
– Telefonicznie +48 888 899 963
– Okres gwarancji dla klienta indywidualnego wynosi 1 rok od daty zakupu towaru.
– Okres gwarancji dla klienta biznesowego wynosi 2 lata od daty zakupu towaru.

Aby skorzystać z reklamacji, nie trzeba przedstawić dowodu zakupu, każdy klient jest traktowany indywidualnie / imiennie, a więc nie będzie problemu.
– Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę towaru w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub niezgodności z umową sprzedaży.
– Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeróbkami, zaniedbaniem lub działaniem sił zewnętrznych.

Reklamacja powinna zawierać:
– Dane Klienta (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
– Datę zawarcia umowy w kosztorysie / ewentualnie datę dostawy
– Przedmiot reklamacji i żądanie Klienta
– Opis usterki

Firma Biberhaus rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie na podany przez niego adres e-mail lub telefonicznie.

Jeżeli w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie dostarczenie produktu do firmy Biberhaus, Klient zobowiązany jest odesłać produkt na adres:
Biberhaus Jakub Palenik 34-722 Podwilk ul.Podwilk 78
Koszt odesłania produktu ponosi firma Biberhaus.
– Proszę o wcześniejszy kontak na adres e-mail: prosauny@gmail.com lub telefoniczny +48 888 899 963

W przypadku uznania reklamacji firma Biberhaus usunie wadę produktu lub wymieni produkt na nowy, wolny od wad. Jeżeli usunięcie wady lub wymiana produktu nie są możliwe, firma Biberhaus zwróci Klientowi zapłaconą kwotę za produkt wraz z kosztami dostawy i odesłania produktu.

W przypadku nieuznania reklamacji firma Biberhaus zwróci Klientowi produkt w stanie niezmienionym wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:
– mediacja
– arbitraż
– skarga do właściwego organu administracji publicznej lub organizacji pozarządowej
– skarga do Rzecznika Praw Konsumentów lub do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Zwroty

 

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę Biberhaus o swojej decyzji w formie pisemnego oświadczenia,
wysłanego na adres e-mail: prosauny@gmail.com

Klient zobowiązany jest zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Koszty wysyłki zwrotu produktu bez powodu ponosi Klient.
Adres zwrotny produktu to:
Biberhaus Jakub Palenik 34-722 Podwilk ul.Podwilk 78

Firma Biberhaus dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty za produkt bez kosztów dostaw niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta.
Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu np. przelew na konto bankowe.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:

– Dostarczenia produktu wykonanego na indywidualne zamówienie lub dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta.
Świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy

– Dostarczenia produktu, który jest używany – ze względów higienicznych.
Jeżeli towar był używany przez konsumenta przed zwrotem, sprzedawca może pomniejszyć wartość zwrotu o kwotę odpowiadającą utracie wartości towaru spowodowanej przez użytkowanie. Pomniejszenie wartości zwrotu jeżeli był przedmiot używany nie może być jednak większe niż 50% ceny towaru. Sprzedawca musi udowodnić, że towar stracił na wartości z powodu użytkowania przez konsumenta i poinformować go o wysokości pomniejszenia zwrotu.

– Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadku wykrycia jego wad i złożenia reklamacji, jeśli wada towaru nie jest znaczna. W takim przypadku sprzedawca może zaproponować naprawę towaru zamiast jego zwrotu.