➖Regulamin sklepu➖

➖Polityka prywatności➖

- Polityka prywatności -

Standardowa Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: biberhaus.com
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Jakub Palenik 34-722 Podwilk 235
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: prosauny@gmail.com
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
Obsługa zapytań przez formularz
Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
Realizacja zamówionych usług
Prezentacja oferty lub informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o adresie IP,
informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
firma hostingowa na zasadzie powierzenia
banki
operatorzy płatności
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
8. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone

- Regulamin strony internetowej -

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://biberhaus.com , prowadzonej przez :

Biberhaus Jakub Palenik
34-722 Podwilk 235
NIP – 7352727348
REGON 381432684
Kontakt – +48 888 899 963 – prosauny@gmail.com

2. Strona internetowa służy do prezentacji produktów oferowanych przez Biberhaus oraz umożliwia kontakt z Biberhaus za pomocą formularza / poczty elektronicznej / telefonu.
3. Użytkownikiem strony internetowej jest każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony internetowej.
4. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Zakres i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Biberhaus świadczy na stronie internetowej następujące usługi drogą elektroniczną:
– udostępnianie informacji o produktach oferowanych przez Biberhaus
– umożliwianie kontaktu z Biberhaus za pomocą formularza / poczty elektronicznej / telefonu.
2. Usługi drogą elektroniczną są świadczone przez Biberhaus nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwych przerw technicznych lub awarii.
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i niniejszym regulaminem.
4. Użytkownik nie może podejmować działań mogących zakłócać lub utrudniać działanie strony internetowej lub naruszać prawa lub dobra Biberhaus lub innych użytkowników.

III. Ochrona danych osobowych

1. Biberhaus przetwarza dane osobowe użytkowników w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w innych celach określonych w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, umowa lub uzasadniony interes Biberhaus.
3. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną lub kontaktu z Biberhaus.

IV. Odpowiedzialność za treści

1. Biberhaus dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na stronie internetowej były aktualne, rzetelne i kompletne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność i przydatność.
2. Biberhaus nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników na stronie internetowej lub w korespondencji z Biberhaus, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdą i dobrymi obyczajami.
3. Biberhaus zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych przez użytkowników na stronie internetowej lub w korespondencji z Biberhaus, jeśli naruszają one niniejszy regulamin, prawo lub dobra osób trzecich.
4. Biberhaus nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej lub usług drogą elektroniczną, chyba że szkody te zostały spowodowane umyślnie przez Biberhaus.

V. Prawa autorskie i znaki towarowe

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, logo, znaki towarowe i inne elementy, są własnością Biberhaus lub innych podmiotów uprawnionych i podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych na stronie internetowej wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
3. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania, udostępniania, modyfikowania, przerabiania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Biberhaus lub innych podmiotów uprawnionych.

VI. Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony internetowej lub naszych usług, będą rozstrzygane polubownie przez strony.
2. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Biberhaus w Nowym Targu 34-400
3. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

VII. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

– Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem produktów mniejszych, które można zamówić i otrzymać na palecie (DPD). Wśród nich znajdziesz beczka kąpielowa 500L, prysznic, piece i wiele innych. Aby złożyć zamówienie palety, skontaktuj się z nami, aby ustalić warunki dostawy kurierem. Oferujemy dwie opcje płatności za wysyłkę: gotówką lub kartą przy odbiorze lub przelewem bankowym przed wysyłką. Jeśli wolisz, możesz również odebrać swoje zamówienie osobiście i zapłacić gotówką lub przelewem z góry. Jeśli zamawiasz saunę lub balię, możemy dostarczyć wszystko jedną dostawą po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów.

– Zakupy sauny ogrodowej lub balii przywozimy naszym prywatnym samochodem dostawczym, zapłatę końcową odbierzemy w gotówce dopiero gdy dostarczymy całe zamówienie w umówionym terminie. Jest to dla nas gwarancja, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych produktów.
Aby potwierdzić umówione zamówienie, abyśmy mogli rozpocząć proces produkcji, proszę przelać zadatek z opisem „ Zadatek ” w wysokości 2 000 zł ( lub 500 Euro w przypadku płatności w tej walucie) na niżej podany numer konta bankowego.
Zadatek ten będzie odliczony od kwoty końcowej.

BIBERHAUS JAKUB PALENIK
ul. Podwilk 235
34-722 Podwilk
NIP: 7352727348
Nr konta bankowego: 7710 2034 6600 0091 0201 5030 93

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi saunami, najlepiej skontaktować się z nami przez e-mail na adres prosauny@gmail.com. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę, uwzględniającą Twój wybrany model sauny oraz preferencje dotyczące kolorów, rodzaju drzwi, dodatków czy dodatkowo pieca.
Podamy Ci również dokładną końcową cenę sauny oraz koszty dostawy i sposoby rozładunku itp. Zapraszamy do współpracy z nami!

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 i obowiązuje do odwołania.

- Regulamin Sklepu internetowego -

SPIS TREŚCI:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
REKLAMACJA PRODUKTU
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sklep Internetowy https://biberhaus.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się̨ praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż̇ postanowienia ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Sklep Internetowy zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.biberhaus.com prowadzony jest przez Jakuba Palenika zamieszkałego: Nowy Targ 34-400 ul. Polana Szaflarska 6/109
Adres poczty elektronicznej: prosauny@gmail.com .
Telefon – +48888899963
Adres produkcji: PODWILK 34-722 ul. Podwilk 223 .
Adres prywatnej stolarni Biberhaus: Ludźmierz 34-471 ul. Do Potoka 27 .

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Jakub Palenik z siedzibą w Nowym Targu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.
1.4. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym nieumożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://biberhaus.com
SPRZEDAWCA lub USŁUGODAWCA – Mariusz Wysoczański zamieszkały w Wieluniu Jakuba Palenika zamieszkałego: Nowy Targ 34-400 ul. Polana Szaflarska 6/109
Adres poczty elektronicznej: prosauny@gmail.com .
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu przycisku akcji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prosauny@gmail.com lub też pisemnie na adres: PODWILK 34-722 ul. Podwilk 223 .
2.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. W celu wykrywania i korygowania błędów we wprowadzonych danych Klienta po wypełnieniu Formularza Zamówienia, a przed złożeniem Zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych wprowadzonych przez Klienta umożliwiające cofnięcie się przez Klienta do Formularza Zamówienia i poprawienie lub uzupełnienie danych Klienta.
2.6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu przycisku akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta i potwierdzenia chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Zasady dotyczące wysyłania Newslettera i związanego z tym przetwarzania danych osobowych opisane zostały w sposób szczegółowy w Polityce Prywatności na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.
2.7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prosauny@gmail.com lub też pisemnie na adres: PODWILK 34-722 ul. Podwilk 223 lub poprzez kliknięcie w znajdujący się w końcowej części newslettera link o treści: “Jeśli nie chcesz dostawać od nas wiadomości tego typu, możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w ten link”, co spowoduje przeniesienie na stronę internetową gdzie Usługobiorca niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie wykonania wypisania z listy subskrybentów Usługi Elektronicznej Newsletter.
2.8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz praw osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do Sklepu Internetowego jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią̨ tego Sklepu Internetowego są zakazane. Usługobiorca zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu a w szczególności przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS).
2.10. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres: PODWILK 34-722 ul. Podwilk 223 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prosauny@gmail.com
2.12. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
2.14. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę ma charakter bezterminowy. Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać z Usługodawcą umowę o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego, wypowiadając ją pisemnie na adres: PODWILK 34-722 ul. Podwilk 223 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prosauny@gmail.com .
2.15. Regulamin udostępniany przez Usługodawcę jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i niezawiera podatku VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia będzie informacja na końcu zakupów, w podsumowaniu, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.2. Ceny Produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do już zawartych Umów Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 3.5 – 3.7 Regulaminu.
3.5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail „Potwierdzenie zamówienia”. W/w wiadomość e-mail zawierająca „potwierdzenie zamówienia” nie oznacza akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Wskazana wiadomość oznacza wyłącznie, że Sprzedawca otrzymał Zamówienie Klienta. W momencie, w którym Sprzedawca przetworzy zamówienie i przygotuje je do wysyłki, prześlę do Klienta wiadomość e-mail „Wysłane”, która stanowić będzie potwierdzenie, iż Sprzedawca zaakceptował Zamówienie Klienta.
3.6. Akceptacja zamówienia Klienta przez Sprzedawcę jest jego decyzją. Sprzedawca chcąc się upewnić, że wybrany przez Klienta produkt jest dostępny, nie będzie akceptował zamówienia Klienta do momentu, w którym przygotuje go do wysyłki. W przypadku, w którym w momencie przygotowywania zamówienia do wysyłki w magazynie okaże się, że wybrany przez Klienta produkt jest już niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności usunięcia tej pozycji z Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia czy Klient wyraża zgodę na zrealizowanie Zamówienia w pozostałym zakresie czy też chce anulować je w całości. W przypadku braku decyzji Klienta o realizacji Zamówienia w pozostałym zakresie lub jego anulacji w terminie 14 dni od daty poinformowania go o braku towaru na magazynie, Sprzedawca może w całości anulować Zamówienie Klienta. Sprzedawca zwróci niezwłocznie część płatności odpowiadającą anulowanej części Zamówienia lub całą płatność w przypadku anulowania całości Zamówienia (w przypadku, w którym Klient dokonał płatności w sposób inny niż za pobraniem).
3.7. W chwili wysłania przez Sprzedawcę i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail „Wysłane”, dochodzi do zawarcia między Sprzedawcą, a Klientem Umowy Sprzedaży. Wraz z Potwierdzeniem wysyłki Klient otrzyma treść niniejszego Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży, który stanowi wzór Umowy. Klient może zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb.
3.8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatność BLIK za pośrednictwem serwisu bluemedia.pl
4.2. Termin płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4. Zapewniamy dostawę produktów własnym transportem, Przesyłka kurierska, przesyłka do punktu odbioru.
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (również zadatek).
6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce https://biberhaus.com/regulamin-biberhaus/ .
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: PODWILK 34-722 ul. Podwilk 223 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prosauny@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48 888899963
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres PODWILK 34-722 ul. Podwilk 223 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prosauny@gmail.com
. W takim przypadku Sprzedawca prześle do Klienta etykietę zwrotu, która będzie uprawniała go do przesłania przesyłki do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy bez ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Klienta. Sprzedawca nie będzie akceptował i odbierał przesyłek przesłanych do niego przez Klienta w opcji za pobraniem. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
6.8. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Klient. Klient w pełni obejmie produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy

Regulamin zwrotów i reklamacji do strony internetowej z produktami architektury ogrodowej www.biberhaus.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zwrotów i reklamacji produktów zakupionych na stronie internetowej www.biberhaus.com, należącej do firmy Biberhaus z siedzibą w :

Jakub Palenik
34-722 Podwilk
ul.Podwilk 235
NIP – 7352727348
REGON 381432684
Kontakt – +48 888 899 963 – prosauny@gmail.com

Reklamacja – Gwarancja

Klient ma prawo reklamować produkt zakupiony w Sklepie internetowym www.biberhaus.com, jeżeli jest on niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne lub prawne.

Reklamacja powinna być zgłoszona w wybrany sposób:
– Pisemnie na adres e-mail: prosauny@gmail.com
– Telefonicznie +48 888 899 963
– Okres gwarancji dla klienta indywidualnego wynosi 1 rok od daty zakupu towaru.
– Okres gwarancji dla klienta biznesowego wynosi 2 lata od daty zakupu towaru.

— Aby skorzystać z reklamacji, nie trzeba przedstawić dowodu zakupu, każdy klient jest traktowany indywidualnie / imiennie, a więc nie będzie problemu.
– Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę towaru w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub niezgodności z umową sprzedaży.
– Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeróbkami, zaniedbaniem lub działaniem sił zewnętrznych.

Reklamacja powinna zawierać:
– Dane Klienta (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
– Datę zawarcia umowy w kosztorysie / ewentualnie datę dostawy
– Przedmiot reklamacji i żądanie Klienta
– Opis usterki

Firma Biberhaus rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie na podany przez niego adres e-mail lub telefonicznie.

Jeżeli w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie dostarczenie produktu do firmy Biberhaus, Klient zobowiązany jest odesłać produkt na adres:
Biberhaus Jakub Palenik 34-722 Podwilk ul.Podwilk 78
Koszt odesłania produktu ponosi firma Biberhaus.
– Proszę o wcześniejszy kontak na adres e-mail: prosauny@gmail.com lub telefoniczny +48 888 899 963

W przypadku uznania reklamacji firma Biberhaus usunie wadę produktu lub wymieni produkt na nowy, wolny od wad. Jeżeli usunięcie wady lub wymiana produktu nie są możliwe, firma Biberhaus zwróci Klientowi zapłaconą kwotę za produkt wraz z kosztami dostawy i odesłania produktu.

W przypadku nieuznania reklamacji firma Biberhaus zwróci Klientowi produkt w stanie niezmienionym wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:
– mediacja
– arbitraż
– skarga do właściwego organu administracji publicznej lub organizacji pozarządowej
– skarga do Rzecznika Praw Konsumentów lub do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Zwroty

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę Biberhaus o swojej decyzji w formie pisemnego oświadczenia,
wysłanego na adres e-mail: prosauny@gmail.com

Klient zobowiązany jest zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Koszty wysyłki zwrotu produktu bez powodu ponosi Klient.
Adres zwrotny produktu to:
Biberhaus Jakub Palenik 34-722 Podwilk ul.Podwilk 78

Firma Biberhaus dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty za produkt bez kosztów dostaw niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta.
Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu np. przelew na konto bankowe.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:

– Dostarczenia produktu wykonanego na indywidualne zamówienie lub dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta.
Świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy

– Dostarczenia produktu, który jest używany – ze względów higienicznych.
Jeżeli towar był używany przez konsumenta przed zwrotem, sprzedawca może pomniejszyć wartość zwrotu o kwotę odpowiadającą utracie wartości towaru spowodowanej przez użytkowanie. Pomniejszenie wartości zwrotu jeżeli był przedmiot używany nie może być jednak większe niż 50% ceny towaru. Sprzedawca musi udowodnić, że towar stracił na wartości z powodu użytkowania przez konsumenta i poinformować go o wysokości pomniejszenia zwrotu.

– Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadku wykrycia jego wad i złożenia reklamacji, jeśli wada towaru nie jest znaczna. W takim przypadku sprzedawca może zaproponować naprawę towaru zamiast jego zwrotu.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1. Sprzedawca informuje, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https:// www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ust. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668).
7.3. Konsument może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668).
7.4. Jeżeli Umowa sprzedaży została zawarta pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, niniejszym informujemy, że Użytkownik będący konsumentem ma prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy, poprzez platformę do rozwiązywania sporów on-line, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/ consumers/odr/.
7.5. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Postanowienia przedmiotowego punktu stosuje się wyłącznie do klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami będącymi osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla potrzeb niniejszego punktu określenie „Klient” w nim użyte odnosi się wyłącznie do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim.
8.2. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie:
w przypadku konsumenta – w terminie 30 dni;
w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierający ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w terminie 30 dni,
licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient w całości z zastrzeżeniem, że jeśli Klient wybierze opcję zwrotu wygenerowanego za pośrednictwem strony internetowej biberhaus.com, o której mowa w pkt. 8.3. lit. b pkt 5 i 7 przedmiotowego Regulaminu to ponosi koszty do określonej wysokości, widocznych przy wyborze opcji zwrotu. Jeżeli Produkt jest usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się̨ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a)pisemnie na adres: Nowy Targ 34-400 ul. Polana Szaflarska 6/109
Adres poczty elektronicznej: prosauny@gmail.com .
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf) ”. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe, wystarczy napisać lub najlepiej zadzwonić +48 8888 999 63 .
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się̨ za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu bądź przy wyborze opcji zwrotu wygenerowanego za pośrednictwem strony estartupy.sklep.pl, nadanie go zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. 8.3. lit. b pkt 7 Regulaminu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: Biberhaus Jakub Palenik 34-722 Podwilk ul.Podwilk 78 – +48 888899963

8.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klient w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni przyznane Klientowi przez Sklep na podstawie niniejszego regulaminu nie narusza praw Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących klientami, o których mowa w pkt. 8.1. niniejszego Regulaminu. Dla potrzeb niniejszego punktu określenie „Klient” w nim użyte odnosi się wyłącznie do podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem wskazanym w pkt. 9.1. w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta wskazanego w pkt. 9.1. żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta wskazanego w pkt. 9.1. sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta wskazanego w pkt 9.1. korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi wskazanemu w pkt 9.1. oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta wskazanego w pkt 9.1. za pośrednictwem przewoźnika Klient wskazany w pkt 9.1. obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać́ wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta wskazanego w pkt 9.1., bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta wskazanego w pkt 9.1. tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta wskazanego w pkt 9.1.
9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem wskazanym w pkt 9.1. zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10.6. W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.
Regulamin sklepu internetowego www.biberhaus.com w formacie jest dostępny pod adresem: https://biberhaus.com/regulamin-biberhaus/

 

Scroll to Top